ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

1. Отказ

Вие имате право да се откажете от закупената стока в срок от 3 (три) работни дни. Крайният срок за анулация е три дни от датата, на която Вие или трето лице, назначено от Вас, (различно от превозвача) е получило стоката. В рамките на този срок стоката трябва да бъде доставена обратно при нас. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите посредством ясна декларация (писмо, изпратено до имейл) за Вашето решение да се откажете от договора Ви за покупка и да съдържа съответните данни – име, номер на поръчка и номер на товарителница от Еконт. Сумата ще бъде възстановена по банкова сметка в рамките на 10 работни дни.

Контакти на фирмата:

ФИТ МЕДИКАЛ ЕООД

Телефон: +359 89 454 16 26

Имейл: info@fitmedical.bg

За да отговорите на крайния срок за отмяна, е достатъчно да ни изпратите имейл, че се упражнява правото за анулиране, преди края на периода за анулиране. 

Изключения от правата за анулиране: Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които не са предварително изработени и за производството, на които индивидуалните изисквания или спецификация от страна на потребителя е от решаващо значение, или които явно са съобразени и изработени с личните изисквания на потребителя (например емблема, бродерия, фирмени отличителни знаци, ситопечат и т.н.), както и за договори за доставка на запечатани стоки, които не са пригодни за връщане от съображения за здравето или хигиената, ако тяхната опаковка за съхранение е била отстранена или наранена при получаване (филтри за дихателна защита, и т.н.).  На анулиране не подлежат и стоки, които са без касова бележка.

Последици от отказа: Ако се откажете валидно от договора, ние ще Ви възстановим без неоправдано забавяне плащанията, които сме получили от Вас и не по-късно от десет дни от датата, на която получим обратно стоката. Ние можем да възстановим сумата, след като стоките по договора са върнати при нас. Стоката трябва да върнете по куриер или лично без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от заявения срок.  Върнатата от Вас стока трябва да отговаря на търговския вид, в който сте я получили, да не е видимо носена, да няма петна или да не е скъсана. Продуктите трябва да бъдат с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта. Задължително е пратката да съдържа и копие от фактурата (или оригинален касов бон), за по-бързо и точно удовлетворяване на желанието за анулиране на Вашия договор.

2. Замяна

2.1 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 5 (пет)  работни дни от получаването й. За целта е необходимо Клиентът да се свърже с оператор на Фит Медикал, на телефон +359 89 454 16 26

2.2 Ако клиентът е получил заявения от него артикул, но иска да го замени, трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка като заплати куриерската услуга в двете посоки (за връщането на артикула и за доставката на нов).

 3. Рекламация

В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете на тел. +359 89 454 16 26

При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по – долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият e-mail: info@fitmedical.bg. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от Вас електронен адрес или телефон.

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на телефон +359 89 454 16 26. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на „Фит Медикал“ ЕООД и му се изпраща верния за сметка на „Фит Медикал“ ЕООД. На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.

При предявяване на рекламация в срок до 3/три/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

 ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:

За да е валидна гаранцията трябва да имате прикрепена касова бележка към продукта. При възникване на проблем или повреда, описани в гаранционните условия, вие трябва да се свържете с нас по e-mail info@fitmedical.bg или по телефон +359 89 454 16 26

 След приемане на рекламацията като основателна, „ФИТ МЕДИКАЛ“ ЕООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност, в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, „ ФИТ МЕДИКАЛ“ ЕООД възстановява стойността на клиента в законоустановения срок.

При отхвърляне на предявената рекламация „ФИТ МЕДИКАЛ“ ЕООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.

Ако в 30 (тридесет) дневен срок след уведомяване за становището, клиента не потърси стоката си, „ ФИТ МЕДИКАЛ“ ЕООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

При нарушаване на правата му, Клиентът може да сигнализира Комисията за защита на потребителите по електронен път или лично на регионалните й центрове.